Henk Rappoldt

Henk Rappoldt klinisch psycholoog / psychotherapeut

Rappoldt Contactgegevens
Nieuwe Gracht 37 en 5
2011 HC Haarlem
06-18441818
hrappoldt@online.nl
www.praktijkdewaal.nl
Basis + Specialistische GGZ
diagnostiek + behandeling

Kwalificaties
Psychotherapeut
Klinisch psycholoog BIG
Orthopedagoog

Praktijkgrootte
ma t/m vrijdag

Leeftijdscategorie
8 – 23 jaar


Henk Rappoldt is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is opgeleid in individuele therapie en relatie- en gezinstherapie. Ook is hij EMDR- practitioner t.b.v. hulp bij het verwerken van traumatische ervaringen. Hij houdt van een praktische aanpak gericht op het verbeteren van de ontwikkeling van het kind/jeugdige in het hier en nu. Het kan zijn dat daartoe hulp nodig is bij het verwerken van nare ervaringen in het verleden. De behandeling kan zich richten op angst of somberheid die belemmerend is tot het ontwikkelen van voldoende zelfvertrouwen. Het kind kan ook last hebben van gevoelens die op een agressieve manier naar buiten komen. Ouders kunnen zich machteloos voelen om met de boosheid en het ontwijkende gedrag van hun kind om te gaan. Zij kunnen mogelijkheden tot een beter contact met hun kind gaan ontdekken.

Kansen om de relaties binnen en buiten het gezin te verbeteren worden benut. Er is veel aandacht voor het meer positief kunnen denken waarmee de stemming en het gedrag kan worden verbeterd. Ook kan in het behandelplan het doel zijn om leren om te gaan met problemen die in aanleg al bestaan(ADHD, autisme).

Bezoek de website van Henk Rappoldt: www.praktijkdewaal.nl