Esther Verhees

Esther Verhees psychotherapeut / klinisch psycholoog

Verhees Contactgegevens
Traumapraktijk Verhees
Wilhelminastraat 57
2011 VL Haarlem
06-49777271
esther@traumapraktijk.nl
www.traumacentrumhaarlem.nl
Basis + Specialistische GGZ
behandeling

Kwalificaties
Psychotherapeut
GZ-psycholoog
Klinisch psycholoog

Praktijkgrootte
2 dagen / week
(wo en vrij)

Leeftijdscategorie
16-23 jaar

Ik ben psychotherapeut en klinisch psycholoog en werk in de basis en gespecialiseerde GGZ met jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen. Dit betekent dat behandeling volledig wordt vergoed door de verzekering (met uitzondering van het eigen risico), dat er een verwijzing van de huisarts nodig is en dat er na de intake een diagnose moet kunnen worden gesteld (denk hierbij bijvoorbeeld aan posttraumatische stressstoornis, depressie of angststoornis).

De meeste mensen zijn in eerste instantie niet gebaat bij goede raad of adviezen. Die kunnen ze zelf ook wel bedenken. Vóór verandering kan plaatsvinden, is het belangrijk te begrijpen wat er aan de hand is en waarom je vastloopt in een bepaald probleem. Soms is het verhelderend om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken, soms is dat niet nodig. Begrip krijgen van en voor jezelf, zonder jezelf te veroordelen, is een heel belangrijke stap in een veranderingsproces. Mensen zijn van nature geneigd tot groei en ontwikkeling en dragen meestal de oplossingen van hun problemen al in zich. Ik zie het als de taak van een psychotherapeut om deze boven tafel te krijgen.

Bij problemen die nog maar kort bestaan gaat het soms om een gebeurtenis of fase die destabiliserend heeft gewerkt. Bij langdurige problemen gaat het heel vaak om patronen (van gedrag, gedachten en gevoelens) die al lang bestaan en die vroeger nuttig en zinvol waren en nu niet meer. Soms vinden er nare gebeurtenissen plaats in iemands leven. Mensen zijn van nature geneigd om veel te praten over nare gebeurtenissen, zodat ze verwerkt kunnen worden. Als gebeurtenissen echter gepaard gaan met veel schaamte, of als er niemand in de omgeving is die luistert, kan het zijn dat dergelijke gebeurtenissen onverwerkt blijven. In therapie wordt dit wel besproken. Hierbij maak ik ook veel gebruik van EMDR, een traumaverwerkingstechniek (zie ook www.emdr.nl).
Belangrijk in therapie is dat de conclusies die iemand heeft getrokken uit gebeurtenissen in zijn of haar leven over zichzelf (“ik ben waardeloos”), over anderen (anderen zijn niet te vertrouwen”) of over de wereld (“de wereld is een onveilige plaats), veranderen.

Ik ben onder andere gespecialiseerd in behandeling na seksueel misbruik. In deze behandeling wordt aandacht besteed aan zowel klachtenvermindering als verwerking van de traumatische ervaring(en).

Ik werk integratief. Dat betekent vooral dat ik de werkwijze afstem op de cliënt en op de hulpvraag. Wat voor de één goed werkt, werkt voor de ander niet.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van psychotherapeutische technieken uit verschillende richtingen waaronder cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, cliëntgerichte psychotherapie en psychodynamische psychotherapie. Tevens maak ik gebruik van technieken uit de aandachtsgerichte en de oplossingsgerichte psychotherapie.

Ik vind het belangrijk dat de methode aansluit bij de cliënt, in plaats van andersom. Samen zoeken naar en vervolgens bepalen wat bij jou past en wat helpt, is dan ook een eerste stap in het veranderingsproces. De duur van een therapie kan variëren van enkele sessies tot een jaar.

Bezoek de website van Esther Verhees: www.verheespsychotherapie.nl