Verwijzing en vergoeding

Als u of uw kind psychologische zorg nodig heeft gaat u naar uw huisarts. De huisarts zal samen met de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts Geestelijke Gezondheids Zorg) beoordelen welke zorg er nodig is. De huisarts kiest uit de volgende 3 trajecten:

  1. de POH-GGZ
    Kinderen met eenvoudige problematiek waarbij geen (vermoeden van) DSM-IV stoornis* is, worden binnen de huisartsenpraktijk behandeld door de POH-GGZ.
  2. de basis GGZ (voorheen 1e lijns psychologische zorg)
    In de basis GGZ worden kinderen behandeld met lichte tot matige, niet-complexe ggz-problematiek of kinderen met chronische (stabiele) problematiek met een laag risico, waarbij een (vermoeden van) een DSM-IV stoornis is vastgesteld.
  3. de gespecialiseerde GGZ (voorheen 2e lijns psychologische zorg)
    De gespecialiseerde GGZ betreft zorg voor kinderen met ernstige en complexe psychische problemen waarbij een (vermoeden van) DSM-IV stoornis is vastgesteld.

*De DSM-IV is een handboek voor diagnose van psychische aandoeningen.
Onze vereniging 0tot23 levert zowel basis GGZ als specialistische GGZ.

Vergoeding:

Cliënten tot 18 jaar
De behandeling van cliënten tot 18 jaar worden vergoed door de gemeente waarin de dient ingeschreven staat.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebt u een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of CJG nodig.
De huisarts kan u als er sprake is van een psychische, psychiatrische DSM-stoornis (angst, depressie ADHD etc.) verwijzen naar de basis-GGZ. Zijn de problemen complexer en langdurend dan verwijst de huisarts u naar de specialistische GGZ.
Bijna alle praktijken hebben een contract afgesloten met de gemeentes in Haarlem en omgeving (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) voor zowel basis- als specialistische GGZ.

Cliënten van 18 jaar en ouder
De behandelingen van psychische, psychiatrische problemen worden vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor een verwijzing naar basis GGZ of specialistische GGZ nodig van de huisarts. De vergoeding is afhankelijk van het soort verzekering, de polisvoorwaarden en het al dan niet gecontracteerd zijn van de hulpverlener.
Veel hulpverleners hebben contracten afgesloten met de Zorgverzekeraars en dienen hun nota’s rechtstreeks bij hen in. Bij sommige praktijken krijgt u een rekening die u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Een eigen bijdrage is er niet, wel een eigen risico.

Zie voor meer informatie:
www.invoeringbasisggz.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz