Symposium “ADHD, wat kun je ermee?!”

Vereniging 0-23 vierde haar eerste lustrum met dit symposium op donderdag 21 maart 2019
Tijd: 15.00 – 19.00 uur
Locatie: Het Seinwezen, Kinderhuissingel 1 te Haarlem
Doelgroep: huisartsen, PoH GGZ, medewerkers van het CJG, psychiaters, psychologen & orthopedagogen werkzaam met kinderen en jongeren in de jeugd(gezondheid)zorg in de regio Kennemerland, IJmond & Haarlemmermeer.

Bekijk hier de presentaties van de dag:
• Drs Tim Stobernack, onderzoeker BRAIN-studie, Wageningen University & Research, “ADHD en voeding”

• Janna Phaff en Dieuwer Berks, Psychomotorische therapeuten, E-motion, “ADHD in actie. Bewegen en behandeling; samen toegepast.”

• Drs Marije Kuin, GZ psycholoog, gedragstherapeut, “Kind met ADHD? Ouders en school aan het werk!”

• Drs Rozemarijn Duveel, GZ psycholoog i.o. klinisch psycholoog, “ADHD & Trauma: de IJsberg in beeld.”

• Auke van der Jagt, Kinder- en jeugdpsychiater “ADHD. Ook in de huisartsenpraktijk?!”

SPREKERS (plenair deel):
• Drs Marije Kuin, GZ psycholoog, gedragstherapeut, “Kind met ADHD? Ouders en school aan het werk!”

Uitgelegd wordt welke kenmerken er bij ADHD horen, hoe een diagnose vastgesteld kan worden en welke soorten behandelingen er zijn. Er wordt kort stilgestaan bij de vooroordelen rondom ADHD en de kwaliteiten van kinderen met ADHD. De nadruk zal vervolgens liggen op de gedragstherapeutische aanpak van ouders en school bij kinderen met ADHD op de basisschoolleeftijd.

• Drs Adriaan Kievit, klinisch psycholoog en kinder-en jeugdneuropsycholoog, “ADHD verschijnselen in relatie tot executieve functies”

Kijkend naar opvallend gedrag van een kind of jongere vraagt menigeen zich tegenwoordig af: zou er misschien iets mis zijn met zijn of haar executieve functies? Executieve functies, zoals plannen, organiseren, jezelf remmen, mentale flexibiliteit, worden steeds bekender. Maar waar hebben we het nu precies over als we met elkaar over deze functies spreken? Hoe verhouden de begrippen ADHD en executieve functies zich tot elkaar? Hoe is het gesteld met de executieve functies van een jongere bij wie een ADHD is geclassificeerd? Hoe kunnen we de executieve functies in ons eigen dagelijkse leven inzetten? Hoe kunnen we kinderen en jongeren van wie de executieve functies nog niet zo goed ontwikkeld zijn, begrijpen en ondersteunen?

WORKSHOPS
• Drs Auke van der Jagt, psychiater, “Medicamenteuze behandeling van ADHD. Ook in de huisartsenpraktijk?”

In de media is veel discussie over de prevalente prescriptie van medicatie in de behandeling van ADHD bij kinderen. Daarnaast is er een verschuiving van de onderhoudsbehandeling vanuit de Specialistische GGZ naar de huisartspraktijk. Om de huisarts te equiperen is de NHG standaard verschenen 2014/2015. Toch is er discussie over het voorschrijven van opiaatrecepten aan jongeren ook vanuit ‘de huisarts’.
In deze workshop ronde komt diagnostiek, behandeling van adhd aan bod met specifiek verdieping op de verschillende medicijnen in de behandeling van ADHD. Hiervoor worden de multidisciplinaire richtlijn en de NHG standaard aangehouden. Er is ruimte voor praktijk discussie tussen aanwezigen en de faciliterende medisch specialist, Dhr A.T. van der Jagt – kinder- en jeugdpsychiater.

• Drs Rozemarijn Duveel, GZ psycholoog i.o. klinisch psycholoog, “ADHD & Trauma: de IJsberg in beeld.”

Wanneer kinderen en jongeren een trauma meemaken kunnen zij te maken krijgen met posttraumatische stressklachten. Deze klachten zijn bij kinderen voor een groot deel te merken aan het gedrag, wat overeenkomt met gedrag bij kinderen en jongeren met ADHD.
Tijdens deze workshop wordt besproken hoe ADHD en PTSS te differentiëren bij kinderen en jongeren, en waar de overlap zit. Inzichten vanuit wetenschappelijke hoek wordt besproken, met daarbij ook aandacht voor ervaringen uit de klinische praktijk.

• Drs Tim Stobernack, onderzoeker BRAIN-studie, Wageningen University & Research, “ADHD en voeding”

Bij 6 op de 10 kinderen met ADHD verdwijnen de gedragsproblemen na het volgen van het zogenoemde fewfoods-dieet (in Nederland ook bekend als het RED-dieet). Dit eliminatiedieet, waarbij de kinderen alleen een beperkt aantal ‘veilige’ voedingsmiddelen eten, is een goed alternatief voor ADHD-medicatie, omdat het minder bijwerkingen kent en de hele dag werkt. Helaas is er nog weinig bekend over hoe het fewfoods-dieet precies werkt. In de BRAIN-studie gaan wij dit onderzoeken met het doel om nieuwe behandelmethoden voor ADHD te ontwikkelen. Zo hopen we eenvoudigere methoden te vinden om vast te stellen of voeding een rol speelt bij het ADHD-gedrag van een kind. Misschien is het in de toekomst dan niet meer nodig om een streng dieet te volgen.
Tijdens deze workshop hoort u hoe we de effecten van voeding op de microbiota en de hersenen van kinderen met ADHD gaan onderzoeken, waarom het fewfoods-dieet niet breed toepasbaar is en hoe een mogelijke alternatieve therapie voor kinderen met ADHD in de toekomst eruit zou kunnen zien.

• Janna Phaff en Dieuwer Berks, Psychomotorische therapeuten, E-motion, “ADHD in actie. Bewegen en behandeling; samen toegepast.”

Als werker in de gezondheidszorg herken je het vast. Zo’n werkdag waarop je een nieuwe cliënt gaat zien, niet wetende wie je in welke omstandigheden aan zult treffen. Eenmaal daar zal je samen met de patiënt richting gaan geven aan de zorg die je kunt bieden, rekening houdend met je professionele kennis, je ervaring en de behoeften en (on)mogelijkheden van de cliënt.
In onze workshop hopen we op eenzelfde manier richting te kunnen geven. Door input van onze professionele kant èn de behoeften van uw kant hopen we in dialoog te raken en onze workshop vorm te geven. Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapie. Als workshop deelnemer zult u daarom uitgenodigd worden om ‘al doende’ meer zicht te krijgen op onze werkwijze passend bij de titel “ADHD in actie” en die van de PMT. De weg die gevolgd kan worden om de stappen van een klacht naar een oplossing actie te kunnen zetten, zullen we met z’n allen nader bekijken èn ervaren.