Willemiek Kooijman

Willemiek Kooijman psychiater

Kooijman Contactgegevens
Nieuwe Gracht 5
2011 NB Haarlem
06-27495723
mail@willemiekkooijman.nl
www.praktijknieuwegracht.nl
Basis + Specialistische GGZ
diagnostiek + behandeling

Kwalificaties
Psychiater

Praktijkgrootte
3-4 dagen / week

Leeftijdscategorie
0 – 23 jaar


De praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrische hulpverlening is onderdeel van Praktijk Nieuwe Gracht, waar drie therapeuten werkzaam zijn. Wij zijn allen zelfstandig werkzaam binnen de kinder- en jeugd GGZ, geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent dat we onderzoek, zogeheten diagnostiek, en behandeling bieden aan kinderen tot en met de jong volwassen leeftijd. Kinderen en/of jongeren die in hun gedrag en ontwikkeling vastlopen op school of thuis en problemen hebben in de relatie en het contact met hun ouders of leeftijdsgenootjes, kunnen met hun ouders hulp vragen. Er kan sprake zijn van moeilijk aanstuurbaar gedrag, problemen in de informatieverwerking met overprikkeling óf juist terugtrekken uit het contact, stemmings- of angstklachten, eetproblematiek, of stagnatie in de (persoonlijkheids-)ontwikkeling. Ook ouders van kinderen tussen de 0 en 4 jaar kunnen hulp vragen gericht op de relatie met hun kind en de onzekerheid, angst of andere zorgen die bij ouders rond deze relatie en in deze levensfase kunnen ontstaan. Na inventarisate van de klachten, middels gesprekken, school- of thuisobservatie en vragenlijsten, wordt samen met ouders en hun kind een onderzoeks- en/of behandelplan opgesteld. In overleg en met toestemming van de cliënt zal er contact met andere betrokken hulpverleners en/of school worden gelegd.
Een goed afgestemde behandeling vraagt openheid en samenwerking binnen de behandelrelatie, waarbij regelmatig evaluatie over de voortgang zal plaatsvinden.

Ga naar de website van Willemiek Kooijman: www.praktijknieuwegracht.nl