Ria Langhout

Ria Langhout kinder- en jeugdpsychiater

Langhout Contactgegevens
Van Eedenstraat 16
2012 EM Haarlem
023-78 50 443
info@kinderpsychiater.be
www.kinderpsychiater.be
Basis + Specialistische GGZ
diagnostiek + behandeling

Kwalificaties
Psychiater/kinder- en jeugdpsychiater
EMDR therapeut Kinderen en Jeugd

Praktijkgrootte
1 dag / week
maandag

Leeftijdscategorie
0-18 jaar


In de praktijk van Ria Langhout komen veel kinderen met ADHD, angstklachten en kinderen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Tot de behandelmogelijkheden behoren cognitieve gedragstherapie, EMDR en gedragstherapeutische ouder- en kind trainingen, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van E-Health. Als ingeschat wordt dat een kind van medicatie zou kunnen profiteren, worden samen met de ouders zorgvuldig de voor- en nadelen van medicatie en eventuele alternatieven afgewogen.

Ria Langhout is na haar artsexamen enkele jaren werkzaam geweest als tropenarts en daarna als huisarts. In 2001 specialiseerde zij zich tot kinder- en jeugdpsychiater bij het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AMC in Amsterdam (nu: Bascule). Sindsdien is zij daar op verschillende afdelingen werkzaam geweest, waaronder de Algemene Polikliniek, bij 0-4 jarigen en momenteel bij het Cluster Gezinnen. Hier zijn kinderen met complexe trauma en hechtingsproblematiek met bijbehorende familiesystemen in behandeling. Van augustus 2003 tot december 2005 was zij bovendien werkzaam als Chef de Clinique Kinderdagbehandeling bij Triversum in Hoofddorp. Sinds 2006 tevens werkzaam in de vrijgevestigde praktijk.

Uitgebreide informatie over haar praktijk vindt u ook op de website: www.kinderpsychiater.be