Odette Jansen

Odette Jansen klinisch psycholoog / psychotherapeut

Odette Jansen Contactgegevens
Praktijk voor Kinder-en
Jeugdpsychotherapie
Thorbeckelaan 7
1981 CH Velsen-Zuid
06-12125369
Omhm.jansen@gmail.com

Voor actuele wachttijden wordt u verzocht contact op te nemen
via 06 12125369

Specialistische GGZ
diagnostiek + behandeling

Kwalificaties
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut
Systeemtherapeut
GZ-psycholoog
EMDR therapeut

Praktijkgrootte
4 dagen / week

Leeftijdscategorie
4 – 23 jaar en volwassenen


Odette Jansen is BIG-geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij werkte ruim 15 jaar bij diverse instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en werkt sinds 2005 in een eigen praktijk.

Ze werkt met kinderen in de basisschoolleeftijd, adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen. Sinds haar opleiding tot psychotherapeut interesseert zij zich voor de wisselwerking tussen de individuele factoren en de omgeving waarin iemand opgroeit.

Zij heeft zich gespecialiseerd in de gezinstherapie en is geregistreerd systeemtherapeut, maar voert ook veel individuele psychotherapieën uit. In het leven van kinderen, adolescenten en ook jongvolwassenen zijn de ouders, maar ook de broers en zussen en opa’s en oma’s, leerkrachten/opleiders en leeftijdgenoten belangrijk voor de ontwikkeling. Individuele factoren zijn ook van groot belang. Naast de klachten die iemand heeft, is er altijd sprake van talenten, positieve eigenschappen en veerkracht.

Zij interesseert zich daarnaast voor trauma’s die iemand in de loop van het leven kan hebben opgedaan. Hierbij kan gedacht worden aan ervaringen van gepest en/of buitengesloten worden, het meemaken van een ongeluk, ernstige ziekten binnen de familie of het overlijden van belangrijke anderen. Het gaat hierbij om gebeurtenissen die hebben geleid tot beschadigingen in het zelfvertrouwen, de zelfwaardering en het gevoel van basisveiligheid. Zij maakt veel gebruik van EMDR om trauma’s te behandelen en heeft hiertoe de opleiding tot EMDR therapeut gevolgd.

Afhankelijk van de problematiek zal het accent liggen op een individuele therapie of op gezinstherapie. Ouders worden altijd nauw bij de behandeling betrokken en in overleg worden ook anderen uitgenodigd om mee te denken over het oplossen of verminderen van de problemen. Zonder de betrokkenheid van de ouders werkt de behandeling bij kinderen en adolescenten niet.

De praktijk is gevestigd in Velsen-Zuid. Behandelingen kunnen worden uitgevoerd in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Zij werkt in de zogenaamde tweede lijn en heeft contracten met de meeste verzekeraars afgesloten. De duur van de behandeling varieert en is afhankelijk van de ernst van de klachten. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.

Ze is lid van diverse specialistische verenigingen: de NVP, NVVP, NVRG, VKJP en de vereniging voor EMDR.

De privacyverklaring is op te vragen bij de praktijk.

Klik hier voor informatie over de klachtenregeling
Het wettelijk tuchtrecht is eveneens van toepassing.