Jiska de Bruin

Jiska de Bruin GZ-psycholoog/psychotherapeut

de Bruin Contactgegevens
Gezondheidscentrum de Koningin
Koninginneweg 31
2012 GJ Haarlem
06-36153839
welkom@jiskadebruin.nl
www.jiskadebruin.nl
Basis + Specialistische GGZ
diagnostiek + behandeling

Kwalificaties
GZ-psycholoog
Psychotherapeut BIG
EMDR therapeut K & J

Praktijkgrootte
ma, di en do.

Leeftijdscategorie
0-23 jaar


Ik ben Jiska de Bruin. Ik ben psychotherapeut en GZ psycholoog en werk met veel plezier met kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen.
Na jaren in instellingen te hebben gewerkt heb ik ervoor gekozen om daarnaast ook mijn eigen praktijk te openen.
Het meest interessante van mijn werk vind ik het tijdelijk meelopen op het levenspad in een periode dat het minder goed gaat of dat er zo veel gebeurt in het leven, dat het pad even kwijt is.
Ik ga samen op zoek naar het juiste pad voor deze ouders en dit kind of jongere of volwassene op dit moment.
Hiervoor gebruik ik diverse technieken en behandelmethoden.

Ik kijk vanuit mijn expertise mee met en help met het vinden van de eigen veerkracht om weer verder te gaan.
Een belangrijk aandachtspunt is het aansluiten bij de vraag van de client en bij zijn of haar belevingswereld.
Ik heb veel ervaring in het werken met kinderen (en hun ouders) met gedragsproblemen (ADHD, ADD, opstandig gedrag) en ik heb veel met ouders gewerkt.
Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongeren (en hun ouders) met traumatische ervaringen.
Ik ben sinds 1998 werkzaam in de kinder- en jeugd psychiatrie. Ik heb bij de afdeling kinder – en jeugdpsychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht gewerkt en werk sinds 2001 bij de Jeugdriagg NHZ.
Ik ben opgeleid als psycholoog aan de Universiteit Utrecht en daarna heb ik de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog bij de RINO in Amsterdam en de opleiding tot Kinder- en jeugdpsychotherapeut bij de RINO in Utrecht afgerond. Daarnaast ben ik EMDR therapeut.