Charlotte Nuhoff

Charlotte Nuhoff Psychotherapeut

Nuhoff Contactgegevens
Rijksstraatweg 249
2024 DG Haarlem
06-41195135
charlotte@nuhoff-psychotherapie.nl
www.nuhoff-psychotherapie.nl
Basis + Specialistische GGZ
diagnostiek + behandeling

Kwalificaties
GZ-psycholoog BIG
Psychotherapeut BIG
Cognitief gedragstherapeut
EMDR therapeut

Praktijkgrootte
2 dagen / week

Leeftijdscategorie
0 – 23 jaar
Ook volwassenen


Charlotte Nuhoff (1974) heeft zich in 2015 aangesloten bij de Praktijk van Kind tot ouder waar zij samenwerkt met Lonneke van Deursen.

Als psychotherapeut en GZ-psycholoog heeft zij 15 jaar gewerkt in de kinder-en jeugdpsychiatrie, bij de Bascule in Amsterdam en de Jeugdriagg in Hoofddorp.

Als psychotherapeut heeft Charlotte zich gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Zij behandelt diverse problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Haar specialismen zijn het behandelen van angst- en dwangstoornissen, somberheids- en depressieve klachten en trauma’s. Ook heeft zij een ruime ervaring in het behandelen van kinderen met autisme, een verstandelijke handicap en problemen rondom eten en slapen.

Charlotte werkt oplossingsgericht en transparant. Zij vindt het belangrijk dat haar cliënten, van jong tot oud, de interventies die zij voorstelt kunnen begrijpen en deze zelf leren toepassen. Haar focus is altijd gericht op ontwikkeling en groei. Samen een antwoord vinden op de vraag: Hoe krijg je zo snel mogelijk weer grip op je leven of op de opvoeding van je kind? Zij helpt je graag jouw eigen mogelijkheden te (her)ontdekken. Stap voor stap begeleidt Charlotte je in het bereiken van jouw doelen. Het (opnieuw) vinden van vertrouwen in jezelf, in anderen en de toekomst is hierbij belangrijk.