Auke van der Jagt

Auke van der Jagt kinder- en jeugdpsychiater

van der Jagt Contactgegevens
Tiberias, praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie
Nieuwe Gracht 5,
2011 NB Haarlem
06- 20 26 3455
info@tiberias.nl
www.tiberias.nl
Specialistische GGZ tot 18 jaar
gericht op diagnostiek, behandeling, second opinions

Kwalificaties
Kinder- en jeugdpsychiater

Praktijkgrootte
een dag

Leeftijdscategorie
0-18 jaar


Tiberias, praktijk voor kinder- en jeugd psychiatrie.
Specialistische GGZ tot 18 jaar, gericht op diagnostiek, behandeling, second opinions. De zorg richt zich op kinderen en/of jongeren die in hun gedrag en ontwikkeling vastlopen op school en/of thuis en problemen hebben in de relaties met leeftijdsgenootjes, ouders of anderen. Dat kunnen ook emotionele problemen zijn zoals somberheid, angst en verdriet.

Let op! Tiberias heeft in 2015 geen contracten afgesloten met de gemeenten. Behandeling wordt dan ook niet vergoed. Kijk op www.tiberias.nl voor de kosten die worden gefactureerd en of er ruimte is voor nieuwe aanmeldingen, de werkdagen en voor vakantieperioden etc.