Adriaan Kievit

Adriaan Kievit, K&J psycholoog / klinisch psycholoog

Kievit Contactgegevens
Praktijk Kinder- & Jeugdneuropsychologie
van Eedenstraat 16
2012 EM Haarlem
023-5310346
praktijkadriaankievit@hetnet.nl
www.lorentzhuis.nl
Basis + Specialistische GGZ
diagnostiek + behandeling

Kwalificaties
Klinisch psycholoog
Cognitief gedragstherapeut
Kinder- & jeugdneuropsycholoog

Praktijkgrootte
5 dagen / week

Leeftijdscategorie
4-16 jaar


Adriaan Kievit is kinder- en jeugd neuropsycholoog en klinisch psycholoog. Begin 2009 is hij binnen Jong Lorentz een eigen praktijk begonnen. Daarvoor heeft hij in kinderpsychiatrische instellingen en op de Mytyl-Tyltylschool van Heliomare gewerkt.
Als kinder- en jeugdneuropsycholoog is het zijn specialisatie om samen met kinderen, jongeren, hun ouders en leerkrachten uit te zoeken hoe de informatieverwerking van het kind of de jongere verloopt. Met de kennis hiervan lukt het vaak beter om te begrijpen waarom het kind zich in verschillende omstandigheden wisselend gedraagt. Waarom het zich in de ene situatie prettig voelt en op bepaalde taken prima presteert, terwijl het in een andere context, geconfronteerd met een andersoortige taak, reageert met boosheid, weigering, (faal)angst en onzekerheid of verdriet. Het willen bereiken van een gedeelde visie op de (cognitieve) talenten en kwetsbaarheden van het kind of de jongere is het vertrekpunt voor begeleiding of behandeling. In deze behandeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de sterk ontwikkelde vaardigheden van het kind en bij de goede oplossingen die kind, ouders en leerkrachten ontdekt hebben. Daarnaast kunnen er technieken of programma’s ingezet worden om de zwakker ontwikkelde vaardigheden van een kind of jongere te vergroten.
Adriaan Kievit is klinisch psycholoog volgens de Wet BIG, NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist en lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. Tevens is hij CogMed-coach.

Ga naar de website van Adriaan Kievit: www.lorentzhuis.nl