Mathieu Peters

Mathieu Peters School-, kinder- en jeugdpsycholoog en orthopedagoog

Contactgegevens
Praktijk De Schoolpsycholoog
Bronsteeweg 49a
2101AB Heemstede
06-14668692
mathieu@praktijkdeschoolpsycholoog.nl
www.praktijkdeschoolpsycholoog.nl
Basis GGZ
diagnostiek en behandeling

Kwalificaties
Registerpsycholoog NIP/ K&J
Kinder- & Jeugdpsycholoog SKJ
NVO Orthopedagoog

Praktijkgrootte
3/4 dagen (ma, di (wisselend), wo, do)

Leeftijdscategorie
0-18 jaar


Ik ben Mathieu Peters en ik werk sinds begin 2018 als schoolpsycholoog, kinder- & jeugdpsycholoog en orthopedagoog in mijn eigen praktijk in Haarlem en omgeving. Na mijn studie klinische orthopedagogiek heb ik de postacademische opleiding tot schoolpsycholoog afgerond en verschillende andere nascholingscursussen gevolgd. Voordat ik zelfstandig ben geworden heb ik binnen het speciaal onderwijs, de specialistische jeugdhulp en de kinder- & jeugd-GGZ gewerkt, waar ik veel ervaring heb opgedaan.
Als schoolpsycholoog werk ik op het raakvlak tussen school, thuis en jeugdhulp. Ik richt me dus niet alleen op individuele kinderen en jongeren, maar zal meestal ook het gezin, de school en andere belangrijke mensen uit de omgeving betrekken bij de diagnostiek, begeleiding en behandeling. Ik werk altijd handelings- en oplossingsgericht, met aandacht voor wat belangrijk en nodig is voor het kind of de jongere zelf.
Je kunt bij mij terecht voor handelingsgerichte psychodiagnostiek bij school- & leerproblemen, ontwikkelings- en gedragsproblemen en vragen over opvoeding of onderwijs. Ik maak naast de gebruikelijke tests ook gebruik van dynamische leerpotentieeltests, die vaak unieke handvatten bieden bij ‘vastgelopen’ schoolontwikkeling en onduidelijkheden over de mogelijkheden van leerlingen. Ook voor kortdurende basis-GGZ behandelingen voor trauma’s (EMDR), angst- en zelfbeeldproblemen, en problemen met gedrag en emoties.
Bij aanmelding vind ik het belangrijk dat mijn cliĆ«nten een prettig gevoel krijgen, voordat we beginnen. Ik werk graag samen met collega’s en verwijs ik door wanneer dat nodig en wenselijk is.
Ik ben aangesloten en geregistreerd bij het NIP (registerpsycholoog K&J) en de NVO (basisorthopedagoog), en ben bij het SKJ geregistreerd als kinder- & jeugdpsycholoog.