Lieselotte van Dongen

Lieselotte van Dongen Kinder- en jeugdpsychiater

Lieselotte van Dongen Contactgegevens
LCAM van Dongen,
Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Bronsteeweg 49A
2101 AB Heemstede
06-45322047
info@lcamvandongen.nl
www.lcamvandongen.nl
Basis + Specialistische GGZ
diagnostiek + behandeling

Kwalificaties
Kinder- Jeugd- en Volwassen psychiater

Praktijkgrootte
1 dag/week (dinsdag)

Leeftijdscategorie
0-23 jaar (en volwassenen)


Na de opleiding geneeskunde startte ik met de opleiding tot volwassen psychiater in het St. Lukas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. Aandachtsgebieden tijdens de opleiding waren de acute psychiatrie, de somatische psychiatrie en de consultatieve dienst. Als keuzejaar koos ik voor de de kinder- en jeugdpsychiatrie in het UMCU te Utrecht, waar ik ook de subspecialisatie tot kinder- en jeugdpsychiater afrondde. Hierna begon ik deels te werken in mijn eigen praktijk in Amsterdam, waar ik zowel volwassen, kinderen als jeugd zag (en nog altijd zie), en deels bij De Bascule in Amsterdam op de zorglijn Gedragsstoornissen. Na vier jaar besloot ik De Bascule te verlaten en ben ik bij MOC ’t Kabouterhuis in Hoofddorp gaan werken. Hier deed ik veel ervaring op in diagnostiek bij jonge kinderen (2-6 jaar) en behandeling van deze jonge kinderen en hun ouders. Tevens behaalde ik een EMDR certificaat met aantekening kind en jeugd. Sinds februari ben ik een tweede praktijk gestart in Heemstede, waar ik me vooral richt op kinderen en jeugd (0-23 jaar). In het algemeen zijn mijn speerpunten ADHD en andere gedragsstoornissen, depressie- en angststoornissen.

Ik streef ernaar om door middel van uitgebreide psychiatrische diagnostiek goed zicht te krijgen op de bestaande problematiek, om vervolgens een op maat afgestemd advies te geven. Daarbij vind ik het van belang om de sterke kanten van de persoon hierin mee te nemen en om goed met de persoon samen te werken. Hierna kan, indien nodig, gestart worden met een behandeling. Deze kan bestaan uit psychotherapie, farmacotherapie en/of ouderbegeleiding.

Mijn werkstijl is open, empathisch en praktisch.
Zowel diagnostiek als behandeling verricht ik volgens de moderne richtlijnen binnen de psychiatrie. Hierbij staan betrokkenheid, doelmatigheid en kwaliteit centraal.