Christel Roest

Christel Roest GZ- psycholoog / Orthopedagoog / EMDR-therapeut

Contactgegevens
Praktijk Lenta
Amsterdamsevaart 24
2032 EB Haarlem
christel@praktijklenta.nl
www.praktijklenta.nl
Basis GGZ
BehandelingKwalificaties
GZ-psycholoog (BIG)
EMDR therapeut Orthopedagoog
Praktijkgrootte
3 dagen pwLeeftijdscategorie
6 tot 18 jaar

Mijn naam is Christel Roest, ik ben GZ- psycholoog en EMDR therapeut.
In 2021 ben ik samen met Mascha Kramer Psychologiepraktijk Lenta gestart.
Van 2020- 2022 ben ik werkzaam geweest als vrijgevestigde GZ- psycholoog bij een fijne psychologiepraktijk in Overveen. Hiervoor heb ik 10 jaar met plezier gewerkt bij een grote instelling in de kinder- en jeugdpsychiatrie (specialistische GGZ).

Opleiding

Na mijn studie Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam volgde ik de postdoctorale opleiding tot GZ- psycholoog kind & jeugd (aan de RINO). Aanvullend heb ik de EMDR basis- en vervolgcurus afgerond (bij de VEN, accent kind en jeugd).

Over mij en mijn werkwijze

In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen, jeugdigen en hun ouders. De doelgroep is hierbij altijd vrij divers geweest, zowel ten aanzien van leeftijd als de problematiek.
Bij het eerste gesprek (intake) maken we kennis met elkaar en probeer ik goed zicht te krijgen in de klacht en jullie bijbehorende hulpvraag. Deze informatie is helpend om beter te begrijpen wat er speelt en waar we ons in de behandeling op gaan richten.

Meer informatie over mij, de praktijk en onze werkwijze is te vinden op: www.praktijklenta.nl
Voor contact en overleg ben ik het beste bereikbaar via de mail: christel@praktijklenta.nl