Wim Voorwalt

wim
Er zijn in Nederland veel kinderen en jongeren met een probleem waar ze met niemand over kunnen of durven praten. En hun ouders blijken op hun vragen soms ook het antwoord niet te weten. We hebben het over psychische problemen. Vaak is het verstandig om deze problemen te delen met iemand die er veel van weet. Die kinderen en ouders kan helpen. Liefst snel en kortdurend. Gericht op oplossingen.

Somber en/of angstig zijn, eenzaam voelen en faalangstig zijn, hyperactiviteit. Problemen die ertoe kunnen leiden dat het thuis en op school niet goed gaat met het kind of de jongere. Maar ook contactproblemen, problemen in het gedrag of identiteitsproblemen, kunnen een aanwijzing zijn dat het niet goed met ze gaat. Redenen om hulp te zoeken. Liefst snel en kortdurend.

Psychologische hulp aan kinderen, jongeren èn hun ouders, vindt plaats in een no-nonsense vorm, met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp. Deskundigheid en doen-wat-werkt staan voorop. Het gaat tenslotte om u en uw kind. Laagdrempelig, persoonlijk en bij u in de buurt.

In de Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie wordt gewerkt vanuit een heldere diagnose en een gerichte aanpak van de behandeling. Soms is een aanvullend psychologisch onderzoek nodig om meer informatie te krijgen. Een behandeling bestaat uit gesprekken met het kind of de jongere en met de ouder(s)/verzorger(s). Ook kan, in overleg, voor gezinsgesprekken gekozen worden. Wanneer u daarvoor toestemming geeft, zal uw huisarts op de hoogte worden gehouden van de behandeling.

Ga naar de website van Wim Voorwalt: www.voorwalt.com