Susanne Thiesen

Susanne Thiesen GZ-psycholoog/orthopedagoog-generalist

Susanne Thiesen Contactgegevens
Nieuwe Gracht 5
2011 NB Haarlem
06 42 80 45 28
info@susannethiesen.nl
www.susannethiesen.nl
Basis GGZ
diagnostiek + behandeling

Kwalificaties
GZ-psycholoog BIG
Orthopedagoog NVO

Praktijkgrootte
3 dagen / week

Leeftijdscategorie
0-18 jaar


Susanne (orthopedagoog-generalist NVO/GZ-psycholoog BIG) werkt sinds 2009 met veel plezier in haar eigen praktijk in Haarlem. Van 2009 tot 2016 heeft zij gewerkt bij praktijk ‘de Turf’, vanaf 1 januari 2016 werkt zij bij praktijk Nieuwe Gracht in Haarlem. Zij werkt daar samen met Sanne Bierens, GZ-psycholoog/kinder-psycholoog, Willemiek Kooijman, psychiater, Henk Rappoldt, klinisch psycholoog/psychotherapeut en Heske van Veen, psycholoog NIP. Voordat Susanne met haar eigen praktijk begon, heeft zij gedurende 15 jaar gewerkt als GZ-psycholoog/orthopedagoog bij verschillende organisaties in met name Amsterdam. Susanne heeft in die periode veel ervaring opgedaan met kinderen die achter liepen in hun cognitieve ontwikkeling en bij wie sprake was van bijkomende problematiek. De hulp en ondersteuning was gericht op het hele systeem, zodat Susanne ook veel ervaring heeft in het werken met de ouders van deze kinderen. In die tijd merkte zij dat, hoe ingewikkeld de problematiek ook is, kinderen en hun ouders over veel eigen kracht beschikken om hun problemen aan te pakken. Susannes expertise ligt op de volgende gebieden:

Sociaal-emotionele problematiek;
Gedragsproblemen;
Opvoedingsproblemen;
Problematiek eventueel passend in het spectrum van autistische stoornissen;
Problematiek die eventueel passend is bij AD(H)D;
Slaap- en eetproblematiek;
Angstproblematiek;
Post traumatische stress stoornis;
Zindelijkheidsproblematiek;
Problemen in de verwerking van prikkels.

Susanne werkt graag zo kort als het kan en zo lang als het nodig is.

Ga naar de website van Susanne Thiesen.