Ria Balm

Ria Balm GZ-psycholoog /orthopedagoog-generalist

balm Contactgegevens
Ria Balm Pedagogenpraktijk
Staten Bolwerk 60
2011 MN Haarlem
023-5762552
06-53654987
info@riabalm.nl
www.riabalm.nl
Basis GGZ
diagnostiek en behandeling

Kwalificaties
GZ-psycholoog
Orthopedagoog-generalist
Supervisor NVO/NIP
VKJP-lidspecialist

Praktijkgrootte
5 dagen/week

Leeftijdscategorie
4-18 jaar


Ik heb in 2008 de Pedagogen Praktijk opgezet. Ik heb gewerkt als orthopedagoog in de onderwijsbegeleiding, het speciaal onderwijs en de ggz-jeugd en een ruime ervaring met de doelgroep kinderen en jongeren met een auditieve of communicatieve beperking, een cognitieve beperking of leer- of gedragsproblemen. Ik geef ook supervisie en werkbegeleiding aan psychologen en orthopedagogen (in opleiding).

Pedagogen Praktijk Ria Balm kan hulp verlenen op meerdere gebieden en in verschillende vormen. We richten ons op het bieden van een oplossing voor, of een andere aanpak van een probleem. We hechten hierbij grote waarde aan de eigenheid van het kind en aan de waarden die ouders willen meegeven in de opvoeding.

Het doel is zicht te krijgen op de oorzaken van de problemen, hoe deze problemen op elkaar inwerken en wat ieders aandeel daarbij is. Een ander doel is de problemen op te lossen of te verminderen door te leren hoe er effectief mee kan worden omgegaan. De aanpak dient dan op meerdere niveaus plaatsvinden, dus niet alleen bij het kind, maar ook bij de ouders in het gezin en/of op school. Daarbij is het van grote betekenis om vooral oog te hebben voor de positieve kanten van betrokkene(n) en te denken in oplossingen.

De praktijk bestaat uit een klein, deskundig team van orthopedagogen en een gz-psycholoog. Een orthopedagoog kijkt niet alleen naar het kind als een op zichzelf staand individu, maar als een persoon die opgroeit in meerdere leefgebieden en daarmee voortdurend in interactie is. Wij vinden het dan ook van belang dat bij stagnaties in de ontwikkeling van een kind, zijn directe omgeving (verzorgers, leerkrachten) betrokken wordt bij de hulpverlening. Een kind groeit in interactie met zijn omgeving!