Mascha Bakker

Mascha Bakker registerpsycholoog NIP/ kinder&jeugd

bakker Contactgegevens
Praktijk voor kind, jongere en gezin
Rijksstraatweg 249
2024 DG Haarlem
06-48589644
praktijk@kinder-enjeugdpsycholoog.nl
www.kinder-enjeugdpsycholoog.nl
Basis GGZ
diagnostiek en behandeling

Kwalificaties
Registerpsycholoog NIP
Kinder&Jeugd

Praktijkgrootte
4 dagen/week

Leeftijdscategorie
0 tot 18 jaar


Bij de Praktijk voor kind, jongere en gezin in Haarlem-Noord kunt u terecht met verschillende hulpvragen op het gebied van diagnostiek en behandeling van jeugdigen. Er wordt zowel kortdurende als langer durende hulp geboden, afhankelijk van de ernst en aard van de problematiek. Mascha Bakker is registerpsycholoog NIP/Kinderen &Jeugd en heeft jarenlange ervaring in het werken met jeugdigen en gezinnen.

Een kinder -en jeugdpsycholoog onderzoekt en/ of behandelt verschillende soorten problemen. Problemen kunnen zichtbaar worden in het gedrag of de stemming van de jeugdige. Het probleem kan te maken hebben met een achterstand of kwetsbaarheid in de ontwikkeling, met een beperking of met een stoornis van de jeugdige. Ook kan het te maken hebben met (opvoedings) moeilijkheden in het gezin, specifieke bijzonderheden rondom de jeugdige of meegemaakte (ingrijpende) gebeurtenissen. Het algemene doel van onderzoek en behandeling is meer zicht krijgen op de problematiek van de jeugdige en het in de eigen kracht (terug)krijgen van de jeugdige en zo nodig ook zijn of haar opvoeders. De hulp kan zich hierbij richten op de jeugdige, maar dus ook op de omgeving van de jeugdige. In een gesprek met u wordt bekeken wat het meest aansluit bij de hulpvraag en problematiek. Soms is eerst onderzoek nodig, voordat de juiste behandeling opgestart kan worden. We stellen samen doelen op, die u en/of de jeugdige wil gaan bereiken en waar we aan gaan werken.

Voor meer informatie zie de website: www.kinder-enjeugdpsycholoog.nl