Jori Olofsen

Jori Olofsen GZ-psycholoog/Cognitief Gedragstherapeut VGCt

“Olofsen” Contactgegevens
Praktijk Van Kind tot Ouder
Elswoutslaan 12
2051 AE Overveen
06- 81969967
jori@vankindtotouder.nl
www.vankindtotouder.nl
Basis GGZ
diagnostiek & behandeling 

Kwalificaties
GZ-psycholoog
Cognitief
gedragstherapeut VGCt
EMDR practitioner

Praktijkgrootte
3 dagen per week (ma, di, vrij) 

Leeftijdscategorie
6-23 jaar en volwassenen


Mijn naam is Jori Olofsen (1987). Per november 2015 ben ik werkzaam in de praktijk Van Kind tot Ouder. Daarnaast heb ik ruim zes jaar gewerkt bij Arkin jeugd & gezin in Amsterdam op de polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Vanaf november 2017 werk ik volledig in de praktijk. Van oorsprong ben ik orthopedagoog, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna ben ik gestart met het opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCT en EMDR therapeut. Van 2013 tot 2015 ben ik opgeleid tot GZ-psycholoog en sinds 2017 ben ik geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt® en EMDR practitioner.

Mijn doel is kinderen, jongeren en (jong)volwassenen weer zo op weg te helpen dat zij zonder mijn hulp verder kunnen. Daarbij richt ik me op het inzetten van een effectieve behandeling, zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften van de cliënt. Ik werk vanuit de hulpvraag, ben oplossingsgericht ingesteld en betrek de omgeving van de client. Ik vind het belangrijk om het tempo van de cliënt aan te houden in het proces zodat deze zich gehoord voelt en het gevoel heeft zelf grip te kunnen krijgen op de klachten. Waar nodig werk ik samen met of verwijs in door naar andere hulpverleners of instellingen. Uiteraard is het altijd mogelijk om te overleggen over een mogelijke aanmelding. Op Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl) is te lezen hoe oud-cliënten de behandeling bij mij hebben ervaren.