Charlotte Schenning

Charlotte Schenning IMH-specialist/GZ-psycholoog/K&J psycholoog

“Schenning” Contactgegevens
tot Bloei
Zijlweg 142 E
2015 BH Haarlem
023-549 2141
info@totbloei.com
www.totbloei.com
Basis GGZ
diagnostiek en behandeling

Kwalificaties
IMH-specialist DAIMH
K&J-psycholoog NIP
GZ-psycholoog BIG
Floorplay-specialist
K&J-neuropsycholoog

Praktijkgrootte
3 dagen / week

Leeftijdscategorie
zwschp-6 jaar


Charlotte is geregistreerd als IMH-specialist DAIMH. Ze is gespecialiseerd in de ontwikkeling van jonge kinderen (0-6 jaar) en hun ouder(s), in alle fasen: geboren of ongeboren baby’s, peuters en kleuters. Samen met ouder(s) en kind wil Charlotte zicht krijgen op de vraag waarom de ontwikkeling op dit moment niet vanzelf gaat of welke hobbels er mogelijk te nemen zijn in het ouderschap.

Charlotte werkt vanuit de infant mental health-visie (IMH-visie): Jonge kinderen ontwikkelen zich hoofdzakelijk binnen de relatie met hun ouders, of anderen die de rol van ouder op zich nemen. Hieruit volgt, dat in de behandeling van jonge kinderen de band tussen ouders en kind centraal staat. “In een ouder-kind-behandeling verkennen we, samen met jullie kind, wat het nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen en wat jullie nodig hebben om hem of haar daarbij te ondersteunen. Zo wordt verandering mogelijk.”

Charlotte vestigde in 2000 haar praktijk in Haarlem. “Ik luister en kijk naar kind en ouders en sluit aan bij wat er in hen omgaat. Mijn kracht zit in het zoeken naar mogelijkheden om elkaar beter te begrijpen. Dat doe ik op een betrokken en zorgvuldige manier. En met enthousiasme.”

Wilt u meer lezen over de vragen waarmee u terecht kunt, over ouder-kind-behandeling of over Charlotte zelf? Ga naar de website van Charlotte Schenning: www.totbloei.com