Carine Kappeyne van de Coppello

Carine Kappeyne van de Coppello GZ-psychoioog

Capello Contactgegevens
Oranjeplein 9
2012 LN Haarlem
023-5428086
carinekappeyne@hotmail.com
www.praktijkvoorverlieshaarlem.nl
Basis GGZ
behandeling

Kwalificaties
GZ-psycholoog Orthopedagoog

Praktijkgrootte
4 dagen / week

Leeftijdscategorie
0-23 jaar


Praktijk voor verliesverwerking bij ernstige ziekte, overlijden, echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen. Iedereen maakt vroeg of laat een ingrijpende gebeurtenis mee. Als dit uw kind overkomt, verandert zijn of haar leven helemaal. Dit komt omdat alles wat vertrouwd en veilig was, plots helemaal anders is geworden. Hoe graag we onze kinderen ook verdriet willen besparen, we kunnen niet verhinderen dat ook hen pijnlijke gebeurtenissen overkomen. We kunnen kinderen wel de hand reiken. Ze leren omgaan met een dergelijke gebeurtenis en de bijpassende gedachten en gevoelens.

Carine geeft sinds 1996 in haar praktijk ondersteuning bij (opvoeding)vragen rond kinderen, jongeren, (jong) volwassenen en verlies en behandeling bij trauma en sociaal-emotionele problematiek die gerelateerd kan zijn aan het verlies zoals angst, stemmingsstoornissen en identiteitsontwikkeling. Iedereen heeft zijn eigen manier van omgaan met pijn en verlies. Soms is dat echter zo onverwacht, zwaar of ingewikkeld dat de ontwikkeling van uw kind kan worden belemmerd en het overspoelend voelt voor uzelf. Carine helpt als het ware om met de heftige gevoelens en gedachten die daaruit voortkomen om te gaan. Dat doet zij door het geven van informatie en door het bieden van begeleiding en therapie aan kinderen of jongeren of/en de volwassenen. De therapie is individueel, in gezinsverband of in een lotgenotengroep. Naast het voeren van gesprekken en het doorlopen van bepaalde behandelingsprotocollen maakt zij gebruik van spel, creatieve werkvormen en opdrachten. Als het verlies onder traumatiserende omstandigheden heeft plaatsgevonden of er andere complicerende factoren een rol hebben gespeeld worden er onder andere EMDR, cognitieve gedragstherapietechnieken, methodieken uit de oplossingsgerichte therapie en speltherapeutische technieken gebruikt. Aangezien ieders verhaal en persoonlijkheid uniek is, wordt er gekeken welke vorm van behandeling het beste bij u of uw kind of de omstandigheden past. Samen kijken naar wat werkt in een moeilijke tijd.

In het kader van preventie geeft Carine ook lezingen over kinderen en verlies op scholen, in bibliotheken, voor verpleegkundigen, congressen en uitvaartondernemers en begeleidt zij studiedagen van docenten.

Ga naar de website van Carine Kappeyne van de Coppello