Beatrijs Brand

Beatrijs Brand GZ-psycholoog / K&J psycholoog

brand” width= Contactgegevens
School Psychologische Praktijk
Bosch en Hovenstraat 32
2012 LT Haarlem
06-57596950
info@beatrijsbrand.nl
www.beatrijsbrand.nl
Basis GGZ
diagnostiek en behandeling

Kwalificaties
GZ-psycholoog
K+J psycholoog NIP
orthopedagoog-generalist

Praktijkgrootte
4 dagen/week
(ma, di, do, vrij)

Leeftijdscategorie
6-23 jaar


Beatrijs Brand (1951) is orthopedagoog en gespecialiseerd in kinderen en jongeren met onderwijsleerproblemen, diagnostiek en advisering aan ouders van kinderen waarbij vragen zijn over de leervorderingen, leerontwikkeling of leerprestaties. Ik werk vanuit het idee dat de leerontwikkeling niet alleen beïnvloed wordt door de leerling zelf, maar ook door de leeromgeving, school en gezin. Al deze aspecten worden zoveel mogelijk bij het diagnostisch proces betrokken om een zo volledig mogelijke beeld te verkrijgen en op basis daarvan tot praktische adviezen te komen.
U kunt bij mij terecht bij vragen over leer-en gedragsproblemen van kinderen en jongeren in het basis-voortgezet en speciaalonderwijs, zoals over dyslexie, dyscalculie, onderpresteren, schoolkeuzeproblematiek, adhd en autisme.
Ik ben geregistreerd bij verschillende beroepsverenigingen. Tevens ben ik aangesloten bij het Dyslexie Collectief, waar kan worden aangemeld voor vergoede diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie.

Meer informatie vindt u op mijn website: www.beatrijsbrand.nl
Voor een aanmelding graag telefonisch contact: 06-575 96 950


View Larger Map